Kurzy

Manuál k obchodnej stratégii - Zlatý grál

Zlatý Grál, je obchodná stratégia použiteľná pre Forex, na komodity, indexy a iné obchodné nástroje v MetaTrader 4. Je navrhnutá tak, aby zisk bol najvyšší nákupom pozícií v smere hlavného dlhodobého trendu.


Čas obchodovania: MN (mesiac)
Použiteľnosť: na všetky obchodné nástroje MetaTradera4
Nastavenie: ok.tpl na tomto linku je možné stiahnuť template k zlatému Grálu

MA 10 LW close modrá
MA 396 LW close červená
MA 1618 LW close
ADX 89 close, farby +Dl modrá
-Dl červená
štýl zelená
úrovne 15, štýl červená
úrovne 25, štýl červená
Stoch %K 36
%D 10
spomalenie 3
Cenové pole LOW/HIGH
MA metóda Smoothed
Fixné minimum 0
Fixné maximu 100
Farba: hlavná modrá
Farba: signál: červená
Úrovne: 80
20
štýl červená


Zlatý Grál je určovaný na základe dlhého času MN a trendu, ktorý určuje stredný identifikátor ADX 89 a Stoch (36,10,3) V tejto stratégii je rozhodujúca vrchná farba, ktorá je na vrchu po prekrížení červenej a modrej línie.

Stoch určuje stav trendu (prekúpený prieraz cez 80 smerom k 20 a prepredaný prieraz cez 20 smerom k 80.)

Dôležitý signál na nákup pozície je aj prekrížene červenej a modrej línie.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!V Zlatom Grále určuje trend vrchná farba po najbližšom prekrížení. Vrchná farba !musí! byť zhodná v obidvoch indikátoroch ADX A STOCH. V prípade, ak nie je možné určiť trend pomocou !!ZHODY FARIEB!! znižujeme časový graf k najbližšiemu časovému grafu, pokiaľ nájdeme zhodu farieb. (MN-W1-D1-H4-H1-M30-M15-M5-M1) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ak je MODRÁ na vrchu jedná sa o stúpajúci BUY trend. V tomto sa nakupuje pozícia na BUY.
Ak je ČERVENÁ na vrchu jedná sa o klesajúci SELL trend. V tomto prípade nakupujeme pozíciu na SELL.
Trend BUY
Trend Buy je trend, ktorý stúpa smerom hore.
Stúpajúci trend smerom hore BUY
Čas: MN Na hlavnom grafe MODRÁ línia MA 10 (kĺzavý priemer) signalizuje BUY. Na určenie správneho trendu slúži stredný identifikátor ADX 89. Kedže na vrchu stredného identifikátora je síce červená, ale modrá čiara prerazila hodnotu 15 to predstavuje neklamný znak na zmenu smeru trendu. Potvrdenie nám dáva tretí identifikátor STOCH. Tento identifikátor sleduje prekúpený (prerazenie modrej čiary cez 80, nákup pozícií SELL) a prepredaný (prerazenie modrej čiary cez 20, nákup pozícií BUY) trend. Znamená to, že ak modrá čiara STOCH preráža líniu 20 je trh prepredaný a treba očakávať trend BUY. V tomto prípade ADX zobrazuje končiaci trend klesajúci SELL a STOCH prierazom upresňuje stúpajúci trend BUY. Pri Zlatom Grále a pri nákupe na mesačnom čase je pravdepodobné, že začínajúci trend bude dlhodobý aj niekoľko stoviek pips.
Zhoda farieb ADX a STOCH
Čas: MN Na hlavnom grafe MODRÁ línia MA 10 (kĺzavý priemer) signalizuje BUY. Na určenie správneho trendu slúži stredný identifikátor ADX 89. Modrá čiara je na vrchu, čo predstavuje neklamný znak smeru trendu BUY. Potvrdenie nám dáva tretí identifikátor STOCH. Tento identifikátor opustil prekúpenie trendu a smeruje v stúpajúcom trende BUY. Znamená to, že modrá čiara prerazila líniu 20 a je v trende BUY. Väčšinou po prerazení línie 20 v STOCH bude nasledujúci prieraz až na línii 80. V tomto prípade ADX zobrazuje stúpajúci trend BUY a STOCH prierazom cez červenú čiaru upresňuje stúpajúci trend BUY. Pri Zlatom Grále a pri nákupe na mesačnom čase je pravdepodobné, že prebiehajúci trend bude dlhodobý aj niekoľko stoviek pips.
Stúpajúci trend smerom hore BUY
Čas: MN Na hlavnom grafe MODRÁ línia MA 10 (kĺzavý priemer) signalizuje BUY. Na určenie správneho trendu slúži stredný identifikátor ADX 89. Kedže na vrchu stredného identifikátora je síce červená, ale modrá čiara prerazila hodnotu 15 čo predstavuje neklamný znak na zmenu smeru trendu. Potvrdenie nám dáva tretí identifikátor STOCH. Tento identifikátor sleduje prepredaný trend (prepredaný trend - prerazenie modrej čiary cez 20, nákup pozícií BUY; prekúpený -prerazenie modrej čiary cez 80, nákup pozícií SELL). Znamená to, že ak modrá čiara preráža líniu 20 je trh prepredaný a treba očakávať trend BUY. V tomto prípade ADX zobrazuje končiaci trend klesajúci SELL a STOCH prierazom upresňuje stúpajúci trend BUY. Pri Zlatom Grále pri nákupe na mesačnom čase MN je pravdepodobné, že začínajúci trend bude dlhodobý aj niekoľko stoviek pips.
Zhoda farieb ADX a STOCH
Čas: MN Na hlavnom grafe MODRÁ línia MA 10 (kĺzavý priemer) signalizuje BUY. Na určenie správneho trendu slúži stredný identifikátor ADX 89. Modrá čiara je na vrchu čo predstavuje neklamný znak smeru trendu BUY. Potvrdenie nám dáva tretí identifikátor STOCH. Tento identifikátor opustil prepredanie trendu a smeruje v stúpajúcom trende BUY. Znamená to, že modrá čiara prerazila líniu 20 a je trende BUY. Väčšinou po prerazení línie 20 v STOCH bude nasledujúci prieraz až na línii 80. V tomto prípade ADX zobrazuje stúpajúci trend BUY a STOCH prierazom cez červenú čiaru upresňuje stúpajúci trend BUY. Pri Zlatom Grále a pri nákupe na mesačnom čase je pravdepodobné, že prebiehajúci trend bude dlhodobý aj niekoľko stoviek pips.
Zhoda farieb ADX a STOCH a následná zmena trendu
Čas: MN Na hlavnom grafe MODRÁ línia MA 10 (kĺzavý priemer) signalizuje BUY. Na určenie správneho trendu slúži stredný identifikátor ADX 89. Modrá čiara je na vrchu, čo predstavuje neklamný znak smeru trendu BUY. Potvrdenie nám dáva tretí identifikátor STOCH. Tento identifikátor smeruje v stúpajúcom trende BUY. V tomto prípade je veľká pravdepodobnosť otočenia trendu, lebo modrá čiara pretína líniu 80 ale stále v smere BUY. Pri mesačnom zobrazovaní trendu je pravdepodobné, že stúpajúci trend pretrvá ešte niekoľko týždňov. Treba nastaviť STOP LOSS na hodnotu 150 pips. Väčšinou po prerazení línie 80 v STOCH v smerom dole bude, nasledujúci prierez až na línii 20, čo predstavuje nenávratný klesajúci trend SELL.
Stúpajúci trend BUY z horizontálneho trendu
Čas: MN Na hlavnom grafe MODRÁ línia MA 10 (kĺzavý priemer) signalizuje BUY. Na určenie správneho trendu slúži stredný identifikátor ADX 89. Modrá čiara je na vrchu, čo predstavuje neklamný znak smeru trendu BUY. Potvrdenie nám dáva tretí identifikátor STOCH. Tento identifikátor smeruje v stúpajúcom trende BUY. V tomto prípade stúpanie začína zo horizontálneho trendu. Kurz meny je dlhodobo skoro v rovnakom kurze. POZOR! pri dlhodobom horizontálnom trende nastane prudká zmena. Je však problém odhadnúť čas, kedy sa tak stane. Pre neskúsených obchodníkov nedoporučujem nákup takéhoto menového páru. Pri mesačnom zobrazovaní trendu je pravdepodobné, že stúpajúci trend pretrvá ešte niekoľko týždňov ba aj mesiacov. Treba nastaviť STOP LOSS na hodnotu 150 pips. Treba nastaviť Trailing Stop na najnižšiu hodnotu alebo zadať pevný TP (50 pips). V takomto trende sa zmeny môžu odohrávať rýchlo ale iba malo pips.
Trend Sell
Trend Sell je trend ktorý, klesá smerom dole.
Zhoda farieb ADX a STOCH
Čas: MN Na hlavnom grafe MODRÁ línia MA 10 (kĺzavý priemer) signalizuje SELL. Na určenie správneho trendu slúži stredný identifikátor ADX 89. ČERVENÁ čiara je na vrchu čo predstavuje neklamný znak smeru trendu SELL. Potvrdenie nám dáva tretí identifikátor STOCH. Tento identifikátor opustil prekúpený trend a smeruje v klesajúcom trende SELL. Znamená to, že červená čiara prerazila líniu 80 a je trende SELL. Väčšinou po prerazení línie 80 v STOCH bude nasledujúci prieraz až na línii 20. V tomto prípade ADX zobrazuje klesajúci trend SELL a STOCH prierazom cez modrú čiaru upresňuje klesajúci trend SELL. Pri Zlatom Grále a pri nákupe na mesačnom čase je pravdepodobné, že prebiehajúci trend bude dlhodobý aj niekoľko stoviek pips.
Klesajúci trend smerom dole SELL
Čas: MN Na hlavnom grafe ČERVENÁ línia MA 10 (kĺzavý priemer) signalizuje SELL. Na určenie správneho trendu slúži stredný identifikátor ADX 89. Kedže na vrchu stredného identifikátora je síce modrá, ale červená čiara prerazila hodnotu 15 to predstavuje neklamný znak na zmenu smeru trendu. Potvrdenie nám dáva tretí identifikátor STOCH. Tento identifikátor sleduje prekúpený (prerazenie modrej a červenej čiary cez 80, nákup pozícií SELL). Znamená to, že ak červená čiara preráža líniu 80 je trh prekúpený a treba očakávať trend SELL. V tomto prípade ADX zobrazuje končiaci trend stúpajúci BUY a STOCH prierazom upresňuje klesajúci trend SELL. Samotné prekrížene modrej a červenej čiary v druhom identifikátore ADX je neklamným dôkazom zmeny trendu na SELL. Pri Zlatom Grále pri nákupe na mesačnom čase je pravdepodobné, že začínajúci trend bude dlhodobý aj niekoľko stoviek pips.
Prierez na STOCH cez líniu 80 a prekrížene modrej a červenej čiary je neklamným znakom SELL (červená čiara je hore)
Horizontálny trend - NEOBCHODOVAŤ
V prípade trendu, ktorý neviete jednoznačne určiť NEOBCHODUJTE!!!!
V prípade trendu, ktorý neviete jednoznačne určiť NEOBCHODUJTE!!!!
Farby ADX a STOCH sa síce zhodujú, ale modrá čiara STOCH prerazila líniu 80 smerom dole na SELL a vrátila sa, čo znamená klesajúci trend SELL. Kurz kulminuje na línii 80, čo predstavuje horizontálny trend. V toto prípade sa dá obchdovať Zlatým Grálom na nižších časoch napr. na hodine H1. Treba nastaviť Take Profit na 100 pips.

Komentáre

  1. Ahoj! Čo si myslíte o tejto obchodnej spoločnosti https://www.trustpilot.com/review/instaforex.com? Počul som o tom veľa pozitívnych recenzií.

    OdpovedaťOdstrániť

Zverejnenie komentára

Forex TV

in Ekonomika

Hospodársky kalendár

Upozornenie na riziká- Obchodujte zodpovedne

Upozornenie na riziká- Obchodujte zodpovedne: Deriváty CFD sú zložité finančné produkty, ktoré závisia na marži. Obchodovanie s derivátmi CFD predstavuje značný risk, pretože pákový efekt môže byť pre vás výhodný aj nepriaznivý. V dôsledku toho nemusia byť deriváty CFD vhodné pre všetkých, pretože môžete prísť o všetok investovaný kapitál. Nemali by ste riskovať viac, ako o koľko môžete prísť. Predtým, než sa rozhodnete obchodovať, uistite sa, či ste pochopili riziko spojené s tým, či ste zvážili svoje investičné ciele a úroveň svojich znalostí. Údaje o výkonnosti derivátov CFD nie sú spoľahlivým ukazovateľom výsledkov v budúcnosti. Väčšina derivátov CFD nemá žiadny dátum splatnosti. Z tohto dôvodu skončí splatnosť pozície CFD dňom, kedy sa rozhodnete ukončiť existujúcu pozíciu. V prípade potreby využijete možnosť nezávislého poradenstva.